Die Bits & Bytes-nuusbrief word die eerste Woensdag van elke maand uitgestuur. | The Bits & Bytes newsletter is sent out every first Wednesday of the month.

  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016| 2017 | 2018 | 2019 | 2020
   
  2021
  Uitgawe 1 | Edition 1 - Protect your information | Beskerm jou inligting
  Uitgawe 2 | Edition 2 - Digital storms | Digitale storms
  Uitgawe 3 | Edition 3 - Time and technology | Tyd en tegnologie
  Uitgawe 4 | Edition 4 - Missed something? | Iets gemis?
  Uitgawe 5 | Edition 5 - Home or Office? | Kantoor of tuis?
  Uitgawe 6 | Edition 6 - Your opinion | Jou opinie
  Uitgawe 7 | Edition 7 - Protect yourself | Beskerm jouself
  Uitgawe 8 | Edition 8 - Happy Spring Day? | Gelukkige Lentedag?
  Uitgawe 9 | Edition 9 - Be cyber aware | Wees kuberbewus
  Uitgawe 10 | Edition 10 - Help us to help you | Help ons om jou te help
   
  2020
  Uitgawe 1 | Edition 1 - Hallo 2020!
  Uitgawe 2 | Edition 2 - Interesting times | Interessante tye
  Uitgawe 3 | Edition 3 - ICT ready to enable business continuity
  Uitgawe 4 | Edition 4 - Still here | Steeds hier
  Uitgawe 5 | Edition 5 - Just keep going | Vasbyt en aanhou
  Uitgawe 6 | Edition 6 - Women at work | Vroue by die werk
  Uitgawe 7 | Edition 7 - Time to spring clean | Tyd vir huisskoonmaak
  Uitgawe 8 | Edition 8 - Cybersecurity: Everyone's job| Kubersekuriteit: Almal se verantwoordelikheid
  Uitgawe 9 | Edition 9 - Winding down 2020 | 2020 op die afdraand
  Uitgawe 10 | Edition 10 - Goodbye 2020 | Totsiens 2020
   
  2019
  Uitgawe 1 | Edition 1 - Your data | Jou data
  Uitgawe 2 | Edition 2 - Reactivate and update | Heraktiveer en dateer op
  Uitgawe 3 | Edition 3 - Happy birthday WWW | Veel geluk liewe WWW
  Uitgawe 4 | Edition 4 - Totsiens Window 7 | Bye-bye Windows 7
  Uitgawe 5 | Edition 5 - Jou insette | Your input
  Uitgawe 6 | Edition 6 - Voor sosiale media | Before social media
  Uitgawe 7 | Edition 7 - Verandering | Change
  Uitgawe 8 | Edition 8 - Uitgevang! | Caught out!
  Uitgawe 9 | Edition 9 - Cybersecurity month | Kubersekuriteitsmaand
  Uitgawe 10 | Edition 10 - Another data breach | Nog ’n databreuk
  Uitgawe 11 | Edition 11 - The last one | Die laaste een
   
  2018
  Uitgawe 1 | Edition 1 -Welcome back! | Welkom terug!
  Uitgawe 2 | Edition 2 - Fleeting deadlines | Vervlietende sperdatums
  Uitgawe 3 | Edition 3 - #deletefacebook?
  Uitgawe 4 | Edition 4 - Googol it | Googol dit
  Uitgawe 5 | Edition 5 - Out with the old | Tyd vir iets nuut
  Uitgawe 6 | Edition 6 - Rules, laws and guidelines | Reëls, wette en riglyne
  Uitgawe 7 | Edition 7 - Think before you click | Dink voor jy kliek
  Uitgawe 8 | Edition 8 - October is Cybersecurity Awareness month
  Uitgawe 9 | Edition 9 - Google Doodle
  Uitgawe 10 | Edition 10 - Looking back at 2018 | `n Terugblik op 2018
   
  2017
  Uitgawe 1 | Edition 1 - Hallo 2017
  Uitgawe 2 | Edition 2 - Looks can be deceiving | Sien is nie altyd glo nie
  Uitgawe 3 | Edition 3 - Take control | Neem beheer
  Uitgawe 4 | Edition 4 - Tools of the trade | Rus jou toe
  Uitgawe 5 | Edition 5 - Be safe | Wees veilig
  Uitgawe 6 | Edition 6 - Back up and save your data | Rugsteun en red jou data
  Uitgawe 7 | Edition 7 - Fraud - just an SMS away | Bedrog - net `n SMS weg
  Uitgawe 8 | Edition 8 - Are you cyber aware? | Is jy kuberbewus?
  Uitgawe 9 | Edition 9 - Look on the bright side | Soek die silwer randjie
  Uitgawe 10 | Edition 10 - Goodbye 2017 | Totsiens 2017
   
  2016
  Uitgawe 1 | Edition 1 - Where there's smoke ... | Waar daar `n rokie is ...
  Uitgawe 2 | Edition 2 - We're everywhere | Ons is oral
  Uitgawe 3 | Edition 3 - Count your words | Tel jou woorde
  Uitgawe 4 | Edition 4 - It's time | Dis tyd
  Uitgawe 5 | Edition 5 - Time to pause | Skep asem
  Uitgawe 6 | Edition 6 - Your last chance | Jou laaste kans
  Uitgawe 7 | Edition 7 - Get organised | Kry rigting
  Uitgawe 8 | Edition 8 - Texting language :) or :( | SMS-taal :) of :(
  Uitgawe 9 | Edition 9 - Kan jy die verskil sien? | Can you see the difference?
  Uitgawe 10 | Edition 10 - Te veel inligting? | Too much information?
  Uitgawe 11 | Edition 11 - Get connected | Skakel in
  Uitgawe 12 | Edition 12 - Slow down | Raak rustig
  Uitgawe 13 | Edition 13 - Welcome back | Welkom terug
  Uitgawe 14 | Edition 14 - Only good news | Net goeie nuus
  Uitgawe 15 | Edition 15 - It's here | Dis hier
  Uitgawe 16 | Edition 16 - 'Allo there | 'Allo daar
  Uitgawe 17 | Edition 17 - Hook, line and sinker| Uitgevang
  Uitgawe 18 | Edition 18 - Save the earth, dams, rhinos ... | Red die aarde, damme, renosters ...
  Uitgawe 19 | Edition 19 - Changing times | Tye verander
  Uitgawe 20 | Edition 20 - Wrapping up 2016 | Speel klaar met 2016
  Uitgawe 21 | Edition 21 - The last one | Die laaste een
     
  2015
  Uitgawe 1 | Edition 1 - New year, new leaf | Nuwe jaar, nuwe blaadjie
  Uitgawe 2 | Edition 2 - Whatsapp Wangiri?
  Uitgawe 3 | Edition 3 - Bly kalm en rugsteun | Keep kalm and backup
  Uitgawe 4 | Edition 4 - Heraktiveer! | Reactivate!
  Uitgawe 5 | Edition 5 - Hoe om verdagte e-posse te herken | How to spot malicious e-mails
  Uitgawe 6 | Edition 6 - Klaskamers van die toekoms | Classrooms of the future
  Uitgawe 7 | Edition 7 - IT gaan groen | IT goes green
  Uitgawe 8 | Edition 8 - Hide the credit card | Steek weg die kredietkaart
  Uitgawe 9 | Edition 9 - Be safe out there | Wees versigtig daar buite
  Uitgawe 10 | Edition 10 - Until next semester | Tot volgende semester
  Uitgawe 11 | Edition 11 - To tweet or not to tweet | Om te twiet of nie ...
  Uitgawe 12 | Edition 12 - Keeping up with the lingo? | Hou jy nog by?
  Uitgawe 13 | Edition 13 - Tune in | Skakel in
  Uitgawe 14 | Edition 14 - Out with the old | Tyd vir verandering
  Uitgawe 15 | Edition 15 - IT on your doorstep | IT op jou drumpel
  Uitgawe 16 | Edition 16 - Make your voice heard | Maak jou stem dik
  Uitgawe 17 | Edition 17 - Would you like to win a tablet? | Wil jy graag `n tablet wen?
  Uitgawe 18 | Edition 18 - Real vs virtual | Reëel vs virtueel
  Uitgawe 19 | Edition 19 - Welcome to the future | Welkom by die toekoms
  Uitgawe 20 | Edition 20 - Log out, switch off | Teken uit, sit af
   
  2014
  Uitgawe 1 | Edition 1 - 2014: Nuut en beter | 2014: New and improved
  Uitgawe 2 | Edition 2 - For the love of technology | Voorliefde vir tegnologie
  Uitgawe 3 | Edition 3 - Reactivate for network access | Heraktiveer vir netwerktoegang
  Uitgawe 4 | Edition 4 - Plugged or unplugged? | In- of uitgeprop?
  Uitgawe 5 | Edition 5 - E-pos etiket: moets en moenies | E-mail etiquette: do's and don'ts
  Uitgawe 6 | Edition 6 - Win iTunes vouchers! | Wen iTunes geskenkbewyse!
  Uitgawe 7 | Edition 7 - Blankets against the cold | Komberse teen die koue
  Uitgawe 8 | Edition 8 - Jou tegnologiese happie | Your technological nibble
  Uitgawe 9 | Edition 9 - Meet the techies | Ontmoet die techies
  Uitgawe 10 | Edition 10 - Make it snappy! | Maak dit blitsig!
  Uitgawe 11 | Edition 11 - Supertegnologie | Super technology
  Uitgawe 12 | Edition 12 - Tablets, McAfee and other tech stuff | Tablette, McAfee en ander tegniese goeters
  Uitgawe 13 | Edition 13 - Would you like to read faster? | Wil jy vinniger lees?
  Uitgawe 14 | Edition 14 - Is your password 123456? | Is jou wagwoord 123456?
  Uitgawe 15 | Edition 15 - Skakel af | Disconnect
  Uitgawe 16 | Edition 16 - Bly kalm, bel IT | Keep calm, call IT
  Uitgawe 17 | Edition 17 - Around the corner | Om die draai
  Uitgawe 18 | Edition 18 - Until next year | Tot volgende jaar
   
  2013
  Uitgawe 38 | Edition 38 - Feesgety- en vakansiegroete | Festive and holiday greetings
  Uitgawe 37 | Edition 37 - E-boeke - lees se toekoms? | E-books - the future of reading?
  Uitgawe 36 | Edition 36 - Google, your personal instructor | Google, jou persoonlike instrukteur
  Uitgawe 35 | Edition 35 - Where technology lives | Waar tegnologie leef
  Uitgawe 34 | Edition 34 - Hackers and crackers | Kappers en krakers
  Uitgawe 33 | Edition 33 - Geared for the future | Gerat vir die toekoms
  Uitgawe 32| Edition 32 - Meet TED | Ontmoet vir TED
  Uitgawe 31 | Edition 31 - IT takes to the airwaves| IT op die lug
  Uitgawe 30 | Edition 30 - Oppas vir Repelsteeltjie| Watch out for Rumpelstiltskin
  Uitgawe 29 | Edition 29 - Eduroam: internet sonder moeite | Eduroam: internet without fuss
  Uitgawe 28 | Edition 28 - Tyd vir aftyd | Time for down time
  Uitgawe 27 | Edition 27 - Gaan draadloos | Go unplugged
  Uitgawe 26 | Edition 26 - Turnitin, blog dit, Moodle dit! | Turnitin, blog dit, Moodle dit!
  Uitgawe 25 | Edition 25 - Is jy digitaal geletterd? | Are you digitally literate?
  Uitgawe 24 | Edition 24 - In die wolke | Up in the clouds
  Uitgawe 23 | Edition 23 - Jou tyd loop uit! | Your time's running out!
  Uitgawe 22 | Edition 22 - Bring jou eie | Bring your own
  Uitgawe 21 | Edition 21 - Oppas vir SIM-kaart bedrog | Beware of SIM card fraud
  Uitgawe 20 | Edition 20 - Uit met die oue, in met die nuwe | Out with the old, in with the new
  Uitgawe 19 | Edition 19 - Tel spoed op | Picking up speed
   
  2012
  Uitgawe 18 | Edition 18 - Die "goeie-nuus" uitgawe | The "good news" edition
  Uitgawe 17 | Edition 17 - So jy wil `n webfundi wees? | So you want to be a web fundi?
  Uitgawe 16| Edition 16 - Ly jy aan wagwoorduitputting? | Suffering from password fatigue?
  Uitgawe 15 | Edition 15 - Slimmer as jou slimfoon? | Smarter than your smart phone?
  Uitgawe 14 | Edition 14 - On the move | Aan die gang
  Uitgawe 13 | Edition 13 - Beter, vinniger en meer effektief | Better, faster and more effective
  Uitgawe 12 | Edition 12 - Gemorspos en e-pos | Spam and ham
  Uitgawe 11 | Edition 11
  Uitgawe 10 | Edition 10
  Uitgawe 9 | Edition 9
  Uitgawe 8 | Edition 8
  Uitgawe 7 | Edition 7
  Uitgawe 6 | Edition 6
  Uitgawe 5 | Edition 5
  Uitgawe 4 | Edition 4
  Uitgawe 3 | Edition 3
  Uitgawe 2 | Edition 2
  Uitgawe 1 | Edition 1

  Enige navrae of voorstelle vir artikels, laat weet ons by bits.bytes@sun.ac.za | Any suggestions or ideas for articles, let us know at bits.bytes@sun.ac.za.