IT selfhelp wiki Twitter E-pos | E-mail Blog
 

Wat is die langste tydperk wat jy al sonder jou foon, en meer spesifiek, die internet klaargekom het? `n Uur, `n dag? Paul Miller, `n Amerikaanse joerrnalis, het vir `n jaar sy internet die koue skouer gegee.

Lees meer oor sy ondervinding, IAD, PoPI en hoe om jou selfoondata te beskerm, in vandag se informasie-uitgawe.

Tech-groete, IT

-----------------------------------------------

What's the longest period of time you've gone without your phone, or rather, the internet? An hour, a day even? Paul Miller, an American journalist disconnected for a year.

Read more on his experience, IAD, PoPI and how to protect your cell phone data in today's information edition.

Tech greetings, IT

Lose your cellphone, lose your info
Verloor jou selfoon, verloor jou inligting

 

What is POPI or PPI?
Wat is POPI or PPI?

 

Public folders vs resource mailboxes
Public folders vs resource mailboxes

         

Meet the techies: Wendy Robyn
Ontmoet die techies: Wendy Robyn

 

Would you be able to disconnect?
Sal jy kan afskakel?

 

And now for something funny
En nou vir iets snaaks

  Previous editions can be read at www.sun.ac.za/bb.| Vorige weergawes kan by www.sun.ac.za/bb.gelees word.

NEWS | NUUS

COMMUNITY INTERACTION | GEMEENSKAPSINTERAKSIE

INTERNET

E-MAIL | E-POS

GREEN IT | GROEN IT

SECURITY | SEKURITEIT

TRAINING | OPLEIDING

SELFHELP WIKI