nuus | news

gemeenskapsinteraksie | community interaction

internet

e-pos | e-mail

groen it | green it

sekuriteit | security

opleiding | training

selfhelp wiki
[ ENGLISH FOLLOWS BELOW ]  
 

Lyk ons nuusbrief vandag vir jou anders? Nee, jy verbeel jou nie ... Ons het besluit die blaaskansie is `n goeie tyd vir vernuwing en hoop jy's net so entoesiasties oor die moderner, eenvoudiger uitleg soos ons is.

In vandag se uitgawe - meer oor `n opwindende verwikkeling wat die lewe vir besoekende akademici kan vergemaklik, nuwe (gratis!) kursusse, asook `n paar ander belangrike kennisgewings.

Tech-groete, IT

Vorige weergawes van die Bits & Bytes is aanlyn beskikbaar. Kliek hier om te sien wat jy gemis het.

------------------------------------------------

Does our newsletter seem different today? No, you're not seeing things .... We decided the winter break would be the perfect time for change and hope you'll like the more modern and simple layout just as much as we do.

In this week's edition more on an exciting development which will simplify visiting academics' life considerably, new (free!) courses, as well as a few other odds and ends.

Tech greetings, The IT crowd

Previous editions of Bits & Bytes are available online. Click here to see what you've missed.

Eduroam: internet sonder moeite
Eduroam: internet without fuss
 
Oppas vir suspisieuse oproepe
Beware of suspect phone calls
 
Gratis IT-kursusse in Augustus
Free IT courses in August
         
SARS wil vir jou geld gee?
SARS wants to give you money?
 
Slyp jou taalkundige tandjies
Flex your language muscle
 
Is jy meester van jou eie webblad?
Sit bietjie handjie by toe?
Lend a hand won't you?
 
Notice | Kennisgewing Please take note that new prices for Dell equipment will be available on our wiki next week. Current prices are only valid up to 02/08/2013. For enquiries contact quote@sun.ac.za.
 
 
IT selfhelp wiki Twitter E-pos | E-mail Blog