ENGLISH    

Kommunikasie en Skakeling

Die Afdeling Kommunikasie en Skakeling skep ’n gunstige klimaat waarin die waardes, ideale en visie van die Universiteit deur akkurate en geteikende strategiese kommunikasie aan ons vriende, alumni, skenkers en vennote bevorder word. Ons onderneem bemarking, kommunikasie en skakeling om die boodskappe van die Universiteit Stellenbosch, sy akademiese visie en die instelling se talle suksesse te bevorder te einde ons sigbaarheid, waarneming van ons handelsnaam en erkenning op streeks-, nasionale en internasionale vlak te versterk.

Die Afdeling is verdeel in twee hooftakke, naamlik e-Kommunikasie en Bemarking en Publikasies.

Die e-Kommunikasie-span is verantwoordelik vir die bestuur van die Universiteit se elektroniese kommunikasiekanale.

http://www.sun.ac.za – korporatiewe webwerf
http://my.sun.ac.za – vir personeel
http://www.mymaties.com – vir huidige studente
http://www.maties.com – vir voornemende studente
http://www.alumni.sun.ac.za – vir alumni

Die stuur van massa-e-pos, e-nuusbriewe (die Boschtelegram) en nood-SMS’e is ook deel van dié span se verantwoordelikhede.

Lize Esterhuizen
Hoof: e-Kommunikasie Ontwikkeling
+27 21 808 4587
lize@sun.ac.za
Webprogrammeerder
vakante pos
   
Stefan Els
Multimedia Koördineerder
+27 21 808 2731
stefane@sun.ac.za
Lorna Bartlett
Koördineerder: Korporatiewe Webtuistes en –Portale
+27 21 808 9175
lbar@sun.ac.za
   
Justin Alberts
Tegniese Koördineerder
+27 21 808 4123
Jalberts@sun.ac.za
Abdul Hadi Fakier
Projek koördineerder: e-Kommunikasie Ontwikkeling
+27 21 808 9175
hadi@sun.ac.za

Bemarking en Publikasies bestaan uit drie interaktiewe en interafhanklike afdelings, naamlik Die Mediakantoor, Publikasies en Skakeldienste.

Susan van der Merwe
Hoof: Bemarking en Publikasies
Assistent: Dorothy van Kerwel
+27 21 808 3729
dvk@sun.ac.za

Die Mediakantoor

Hierdie kantoor is verantwoordelik vir mediavrystellings, die ontwikkeling van nuuswaardige stories vir die verskeie nuuspublikasies in die Universiteit sfeer (soos Matieland, Kampusnuus en die US se webwerf) asook die eksterne media.

Martin Viljoen
Senior Media Skakelbeampte
+27 21 808 4921
viljoenm@sun.ac.za
Desmond Thompson
Senior Skrywer/Navorser
+27 21 808 3724
desmond@sun.ac.za
   
Wayne Muller
Kampusnuus Redakteur
+27 21 808 4851
kampusnuus@sun.ac.za
Ilse Arendse
Joernalis
+27 21 808 4639
ilsea@sun.ac.za
   
Sonika Lamprecht
Joernalis
+27 21 808 9221
sonika@sun.ac.za

Pia Nanny
Joernalis
pn@sun.ac.za

Publikasies

Hierdie tak van die Afdeling Kommunikasie en Skakeling is verantwoordelik vir die Universiteit se Afrikaanse en Engelse korporatiewe gedrukte publikasies.

Mattie van der Merwe
Redakteur
+27 21 808 4625
jmvdm@sun.ac.za

Skakeldienste

Hierdie tak is verantwoordelik vir al die Universiteit se korporatiewe geleenthede vir eksterne asook interne teikengroepe.

Martie van der Linde
Hoof: Skakeling & Funksies
+27 21 808 4896
mvdl@sun.ac.za
Mariana Vermeulen
Skakelbeampte
+27 21 808 4643
mve@sun.ac.za
   
Olivia Leo
Skakelbeampte
+27 21 808 4977
leoo@sun.ac.za
 

» Terug na Institusionele Bevordering

Alle regte voorbehou © 2007 - 2010 Universiteit Stellenbosch
Privaat Sak X1, Matieland, 7602, Suid-Afrika
Tel.: +27 21 808 9111