Studente Organisasies betrokke by Gemeenskapsinteraksie aktiwiteite

Frederik Van Zyl Slabbert Instituut vir Leierskapsontwikkeling

Studenteraad (SR)

MAL² (Maak Ander Lewens Makliker viA Liefdadigheid)
MAL² is ʼn studente-gedrewe fondsinsamelingspoging wat direk geskakel is met die Studenteraad en studente direkte inspraak gee in die funksionering van die program. Die program sluit verskeie studente-geleenthede in met die einddoel om fondse in te samel vir Maties Gemeenskapsdiens (MGD). Alle fondse deur MAL² ingesamel sal aan MGD oorbetaal word.

Matie Gemeenskapsdiens (MGD)

Besoek die Eenstopdiens webblad vir meer inligting oor studente GI aktiwiteite. Kyk ook na die "A student's guide to Matie Community Interaction"