GIK(S) vergardering met die Burgemeester 23 Oktober 2008


Die Burgemeester en amptenare van die Stellenbosch Munisipaliteit het met die Komitee en enkele ander GI-rolspelers binne die US ontmoet as deel van die Burgemeester se “Luisterveldtog”. Daar is ooreengekom op ‘n wyse om die sake wat bespreek was op te volg.