Die derde diensleer kapasiteitsprogramme is onlangs op 7 Februarie 2008 by a gelentheid by die Devon Valley Hotel afgesluit.

Die Afdeling vir Gemeenskapsinteraksie bied ‘n ondersteuningsprogram vir dosente ter versterking van die Universiteit se benadering en beleid om gemeenskapsinteraksie in onderrigprogramme te integreer. Elke dosent wat aan die program deelgeneem het, sal die hergestruktureerde module in 2008 implementeer.

Die kursus is afgesluit met ‘n mengsel van harde werk en gesellig verkeer. Tydens die geleentheid het elke dosent ‘n sertifikaat van bywoning ontvang wat deur Community Higher Education Service Partnership (CHESP) gerugsteun word. Die vise-rektor onderrig, prof Magda Fourie het die sertifikate oorhandig. Twee vorige programme is in 2005 en 2006 voltooi en beide is deur CHESP geborg.