Nuus Argief

Eoan-boek “vertel belangrike geskiedenis”

Kleurvolle studente-optog deur Stellenbosch se strate

Parlement wens Ukwanda Landelike Kliniese Skool geluk

UK en US spreek kommer uit oor polisiëring in Khayelitsha

Tallories Network profileer dr Jerome Slamat lees

iShack projek in die New York Times lees

The future of Stellenbosch Read

Mentorskapprojek binne die Registrateursafdeling skop af Lees

‘Niks kosbaarder as kennis’ – US-rektor by opening van telematiese sentrum in Bloemfontein Lees

US skenk klaviere aan skole en musiekprojekte Lees

US reg vir feesvieringe op Erfenisdag Lees

Simposium belig gemeenskapsinteraksie by universiteite Lees

Jeugsport Inisiatief neem met ‘spesiale’ plakkaat aan Gemeenskapsinteraksie Simposium deel Lees

Dr Lis Lange and Prof Catherine Odora Hoppers bied aan by die Gemeenskapsinteraksie Simposium Lees

US vier Vrouedag op 8 Augustus Lees

US ‘tref goud’ met dokument Lees

High Science meets High School (2) Lees

US maak hoëvlak wetenskap toeganglik vir leerders Lees

Meer nodig om leerlinge se leesvaardighede te verbeter Lees

Jeugdag 2012 Lees

GI Praktykgemeenskap Blogspot geloods

Om die duisterheid uit Monitering & Evaluasie van GI te haal
aanbieding

US Menseregtedag-viering 20 Maart 2012
Lees verder

Maties maak reg vir 'n MAL² tyd op kampus
lees en sien toekomstige gebeurtenisse

MGD gee Hoop Lees

Hessequa en US bevorder volhoubare ontwikkeling Lees

Volgehoue ondersteuning transformeer onderpresterende skole Lees

Kan onder-presterende, onder-gefasiliteerde skole binne 18 maande presterende skole word? Lees

Dr Jerome Slamat verkies tot internasionale liggaam vir Gemeenskapsinteraksie Lees

US verras Mitchells Plain leerders met studiebeurse Lees

Reeks Slypskole oor Digkuns vir Jeug in die Gemeenskap lees

Praktykgemeenskappe word gebou met Skole lees verder

US help better Gemeenskappe bou lees verder

Rhodes & SU swap Community Engagement lessons read article read presention

School principals as “merchants of futures” read more

Vroue Dag Lees

US Personeel besoek verskeie gemeenskappe lees

Loods van RAICAP, Thusong Centre, Swellendam 30 Julie 2011 lees
Railton Verslae: Verslag, verslag aan donateurs, handleiding

High Science meets High School lees

Skolevenootskapprojek - gesprek 4 lees

US-personeel aangemoedig om uit te reik lees

Mandela Dag 2011 lees

US Jeugdag 2011 Die Universiteit Stellenbosch het Nasionale Jeugdag op 14 Junie 2011 herdenk, met die tema "Vier diversiteit" lees verder

Fokus kernfunksie op die demokratiseringsproses sê Rektor by Talloires Konferensie lees verder

US oorhandig 200 Kerse van Hoop aan Macassar-gemeenskap en familie van brandslagoffers. Brande, in gemeenskappe wat nie toegang tot elektrisiteit het nie en daarom van kerse, paraffienstowe en ander brandstowwe afhanklik is, eis elke jaar etlike lewens.Die Kers van Hoop is 'n kershouer wat voorkom dat 'n brand ontstaan wanneer die kers omgestamp word of omval.
Lees verder

Samewerking kan uitdagings in onderwys die hoof bied lees verder

Rus studente toe met morele verantwoordelikheid, sê US dekaan lees verder

Suid-Afrikaners moet mekaar se stories leer ken Lees verder

SAHECEF Nasionale Vrywilligerwerkswinkel Lees verder

Eerstejaars maak speel-speel kennis met Gemeenskapsinteraksie aan die US
Lees verder

Drakenstein Munisipaliteit en US werk saam vir volhoubaarheid Lees verder

Ou Lückhoff Adviesraad Lees

"High Science meets High School" geleentheid Lees

Erfenisdagviering Swellendam/Railton Gemeenskap 24 September 2010 Lees Sien ook Argus artikel

Universiteit Stellenbosch Interaksie met Skole (USIS) Gesprekke Lees

US-personeel doen hul deel vir eerste internasionale Mandela Dag

Lückhoff Adviesraad Vergadering

Matie Gemeenskapsdiens (MGD) se Geletterdheidsprogram wen landswye kompetisie Lees verder

Hands-On Fish Farming Projek Vlagskipprojek een van slegs 3 projekte in SA wat deel is van die USAID se “Farmer to Farmer Support Program Lees verder

Die eerste Diensleer Kort Kursus is onlangs gehou Lees verder

US Skitter by Nasionale GI Konferensie Less verder

Samewerking tussen US en NYSP amptelik geloods Less verder

US Menseregtedagviering - 19 Maart 2009 Lees

Eerste forum vir gemeenskapsbetrokkenheidsbestuurders gehou by US Lees verder

GIK(S) vergardering met die Burgemeester 23 Oktober 2008 Lees verder

Mense en geskiedenis van Die Vlakte en Lückhoff verewig met foto-uitstalling Less verder

Permanente uitstalling van Lückhoff-geskiedenis geopen 8 Oktober 2008 Lees verder

Insetsel oor Gemeenskapsinteraksie en Diensleer op SABC "Oggendnuus" uitgesaai
20 Augustus 2008

Leerders woon Jeugdagviering by US by Lees

Kom vier saam US Jeugdag. Lees

Stuur jou foto's vir Lückhoff-uitstalling! Lees

Die eerste GI Simposium het op 3 April 2008 plaasgevind.GI simposium poog om gemeenskapsinteraksiebeleid te verfyn en verskerp. Lees verder
(het oorspronklik verskyn op www.sun.ac.za 3-4-2008)

Die Afdeling vir Gemeenskapsinteraksie stel bekend die nuwe gemeenskapsinteraksie-databasis. Registreer u projekte of herregistreer huidige projekte vir 2008. Klik op die link gemeenskapsinteraksie- projekte vir meer inligting.
(3-12-2008)

Die derde diensleer kapasiteitsprogramme is onlangs by a gelentheid by die Devon Valley Hotel afgesluit. Lees
(7-02-2008)

Ontvangers van die Rektor's toekenning vir Gemeenskapsinteraksie. Lees
(26-11-2007)

Ou Lückhoff-skoolgebou nou ’n baken van versoening, hoop en heling
(16-10-2007)
(het oorspronklik verskyn op www.sun.ac.za)

Rektorstoekenning vir Voortreflike Gemeenskapsinteraksie. Lees memo en reglement

12 Gemeenskapsprojekte ontvang Gemeenskapsinteraksietoekennings
(10-9-2007)
(het oorspronklik verskyn op www.sun.ac.za)