Dr Jerome Slamat
Senior Direkteur: Gemeenskapsinteraksie

E-pos

Lückhoff Skool
Banhoekweg
Kantoor 2001

Tel:   +27 (21) 808 3639
Faks: +27 (21) 808 2976

Adviseur vir Viserektor (Gemeenskapsinteraksie en Personeel) in terme van:

 • Gemeenskapsinteraksie
 • Beleidsanalise en -formulering
 • Intra-institusionele netwerke, plaaslike, nasionale en internasionale netwerke
 • Gehalteversekering


Dr Antoinette Smith-Tolken
Adjunkdirekteur: Gemeenskapsinteraksie
(Diensleer & Gemeenskapsgebaseerde Navorsing) 

E-pos

Lückhoff Skool
Banhoekweg
Kantoor 2006

Tel:    +27 (21) 808 3798
Faks:  +27 (21) 808 2976
Vestiging:
 • Teoretiese raamwerk vir Diensleer
 • Motivering/ondersteuning van fakulteite
 • Fasilitering en inter-disiplinêre samewerking
 • Ondersteuning met ontwikkeling van modules
 • Identifisering van bestaande/potensiële diensleerplekke
 • Skakeling met Afdeling Akademiese Beplanning en Gehalteversekering


Rolene Liebenberg
Bestuurder: Skolevennootskappe  

E-pos

Lückhoff Skool
Banhoekweg
Kantoor 2004

Tel:    +27 (21) 808 9142
Faks:  +27 (21) 808 2976
 • Fasilitering en koördinering van US skoolprojekte
 • Skakeling met fakulteite, skole en ander eksterne vennote
 • Ondersteuning van die databasis van skoolprojekte
 • Identifisering en verwysing van potensiële skoolprojekte
 • Ondersteuning met monitering en evaluering

Joanne Williams
Bestuursinligtings Beampte

E-pos

Lückhoff Skool
Banhoekweg
Kantoor 2002

Tel:    +27 (21) 808 2977
Faks:  +27 (21) 808 2976
 • Databasis administrasie, ondersteuning, opleiding en verslaggewing
 • Webwerf onderhoud en ontwikkeling
 • Bemarking van GI aktiwiteite, projekte en materiale
 • Sekretariaat ondersteuning aan die GIK(S)

Howard Gordon
Administratiewe Beampte

E-pos

Lückhoff Skool
Banhoekweg
Kantoor 2003

Tel:   +27 (21) 808 3645
Faks:  +27 (21) 808 2976
 • Administratiewe ondersteuning vir die Afdeling Gemeenskapsinteraksie
 • Persoonlike Assistent vir die Senior Direkteur: Gemeenskapsinteraksie

 

Ashleen

Ashleen Fisher
Administratiewe Beampte

E-pos

Lückhoff Skool
Banhoekweg
Kantoor 2007

Tel:   +27 (21) 808 9140
Faks:  +27 (21) 808 2976
 • Administratiewe ondersteuning vir die Afdeling Gemeenskapsinteraksie
 • Assistent vir Antoinette Smith-Tolken (Adjunkdirekteur: Gemeenskapsinteraksie)
 • Assistent vir Rolene Liebenberg (Bestuurder: Skolevennootskappe) 

 

Jacob du Plessis
Bestuurder:
Projekte

E-pos

Deeltydse Personeellid

 • Stellenbosch Social Cohesion Movement; Stellenbosch Welsyns-en Ontwikkelingskoördineringskomitee
 • Institutionele Nasionale Dae
 • Diensleer