Definisie

Gemeenskap

Die term gemeenskap dui op ’n sosiale groepering van die samelewing wat op enige gegewe oomblik in ’n interaksie betrokke is. Gemeenskap verwys na groepe mense wat deur ’n gemeenskaplike ligging verenig is, of na groepe mense wat intellektueel, professioneel en/of polities verbind is; met ander woorde geografiese gemeenskappe, gemeenskappe van belang en gemeenskappe van praktyk. Hierdie breë definisie laat die Universiteit toe om op gemarginaliseerde groepe in die samelewing te fokus, terwyl ander gemeenskapsformasies terselfdertyd ingesluit  word.

Gemeenskapsinteraksie

Die term gemeenskapsbetrokkenheid (community engagement) word internasionaal gebruik om die meganisme te beskryf waardeur onderrig en leer en navorsing in ’n universiteit se betrokkenheid by en in die samelewing geïntegreer word. Die Universiteit verkies die term gemeenskapsinteraksie, wat in wese dieselfde betekenis het as gemeenskapsbetrokkenheid, maar met ’n klem op wederkerigheid tussen die Universiteit en die gemeenskap. Die term beskryf in die breedste sin die proses van interaksie tussen die Universiteit en gemeenskappe.