Afdeling vir Gemeenskapsinteraksie

Rol van die Afdeling

Die Afdeling funksioneer as die primêre kern van die Universiteit se GI-funksie en vervul ’n ondersteunende, koördinerende, fasiliterende, bemagtigende en kwaliteitsversekering  rol. Die Afdeling implementeer nie self gemeenskapsprojekte nie, maar sal vennootskappe met gemeenskappe inisieer en prosesse fasiliteer en ondersteun wat gemeenskapsinteraksie sal versterk.

Die Afdeling Gemeenskapsinteraksie rapporteer aan die Viserektor (GI & P).

Funksies van die Afdeling

Die vernaamste personeelfunksies in die Afdeling is:

1. beleidsontwikkeling;

2. die bestuur van vennootskappe;

3. die bevordering van diensleer;

4. die instandhouding van ’n GI-databasis;

5. bemarking en bevordering van GI; en

6. die bestuur van die gemeenskapsentrum in Lückhoff-skool in Bankhoekweg.