Tipes Gemeenskapsinteraksie

Die Universiteit is deur sy Strategiese Raamwerk verbind tot die implementering van ’n integrerende benadering tot navorsing, onderrig & leer en GI, en gee daardeur uitdrukking aan ‘n verbintenis tot die akademieskap van interaksie (scholarship of engagement). Die diagram hier onder stel die integrasie van GI met die ander twee kernfunksies voor. Hierdie raamwerk stel die Universiteit in staat om uitdrukking te gee aan verskillende vorme van sosiale verantwoording op institusionele vlak. Die vier vlakke van integrasie dui die GI-tipologie aan, wat vir die klassifikasie van GI-aktiwiteite by die Universiteit gebruik kan word.

Tipe 1: Integrasie van Onderrig en Leer, Navorsing en GI. In sommige buitengewone gevalle word dit bereik waar projekte aspekte van al drie kernfunksies integreer.

Tipe 2: Integrasie van Onderrig en Leer en GI. Voorbeelde van hierdie soort GI is diensleer* en kortkursusse**.

Tipe 3: Integrasie van Navorsing en GI. Voorbeelde van hierdie soort GI is kontraknavorsing, gemeenskapsgebaseerde navorsing en wetenskap-vir-die- samelewing-inisiatiewe.

Tipe 4: Vrywilligersdiens en openbare diens. Voorbeelde van hierdie soort GI is studentevrywilligersdiens, openbare diens deur personeellede, gemeenskapsuitreike en vennootskappe.

*Diensleer is ’n vorm van gemeenskapsgebaseerde ervaringsleer en ’n kurrikulumgebaseerde, kredietdraende en sorgvuldig gestruktureerde opvoedkundige ervaring waarin studente
aan ’n georganiseerde GI-aktwiteit deelneem wat geïdentifiseerde en ooreengekome gemeenskapsdoelstellings bereik, en
oor die diensaktiwiteit besin ten einde ’n grondiger begrip van module-inhoud, ’n breër waardering vir die dissipline en ’n verhoogde sin van sosiale verantwoordelikheid teenoor die samelewing as ’n geheel verkry (aangepas uit Bringle & Hatcher, 2007).

** Kortkursusse hou verband met deurlopende professionele ontwikkeling wat “net betyds”- en “net genoeg”-leer behels om aan ’n spesifieke behoefte in die werkplek te voldoen.