Kantoor vir Diensleer: Nuus

Plakaat Aanbieding: Die BD het in samewerking met prof Rona Newmark van die departement Opvoedkundige Sielkunde ’n plakaat aanbieding ontwerp wat prof Newmark by die “Higher Education as a Social Space” konferensie (30 November-3 December 2008) aangebied het by Rhodes Universiteit, Grahamstad. Die onderwerp van die plakaat was ’n kritiese analise van die kriteria vir ‘n “Engaged University”. Lees plakaat