Modules

Wat is 'n Diensleermodule?

Diensleermodules is 'n module binne enige dissipline wat 'n gemeenskapsinteraksie-komponent bevat en wat kredietdraend is. Die module koördineerder sluit 'n vennootskap met 'n gemeenskapsorganisasie en daar word gewoonlik 'n gesamentlike projek aangepak waar studente 'n diens lewer volgens die behoefte soos uitgespreek deur die gemeenskap wat bedien word. Die diensure van studente word gestruktureer binne die tydraamwerk van die module en die leerproses wat daaruit voortspruit, is kredietdraend. Meting van die leer wat plaasvind word gedoen deur refleksie en assessering.

By Universiteit Stellenbosch is in 2005 begin om dosente op te lei om modules te herstruktureer om 'n gemeenskapsinteraksie-komponent te bevat. Indien u C1 personeellid is en 'n diensleermodule implementeer, registreer asseblief op die Databasis. Daar bestaan reeds geregistreerde diensleermodules binne die Universiteit en kan gevind word op die Projektelys van die Databasis.