Kantoor vir Diensleer: Afdeling Gemeenskapsinteraksie
Antoinette Smith-Tolken
Adjunkdirekteur: Gemeenskapsinteraksie
(Diensleer & Gemeenskapsgebaseerde Navorsing) 

Lückhoff Skool
Banhoekweg
Kantoor 1017

Tel:     +27 (21) 808 3798
Faks:  +27 (21) 808 2976
E-pos

Kwalifikasies :

B.A. Sosiale Wetenskappe (Maatskaplike werk) Universiteit Stellenbosch, Suid Afrika
M.Phil Waarde Analise en Beleidsformulering, Universiteit Stellenbosch, Suid Afrika

Spesialiteitsgebied:

Projek en programbestuur van gemeenskapsontwikkelings-
prosesse wat fokus op mens- en organisatoriese ontwikkeling
op plaaslike-, provinsiale-, en nasionale owerheidsvlak.
Navorsing in en ontwikkeling van organisatoriese en strategiese bestuurspraktyke vir gemeenskapsverantwoording in groot organisasies.
Teoretiese en konseptuele begronding van integrasie van gemeenskapsinteraksie in die Hoër Onderwys kurrikulum deur Diensleer.

Publikasies:

Groenewald, C en Pieterse, A (tans Smith-Tolken)(2000). Ons hou 'n werkswinkel. Ebony Books.
Smith, A. en Groenewald, C. Public Participation and Integrated Development Planning in Decentralized Local Government: A Case Study of Democratic Transition in South Africa. In Peter McLaverty (Ed). Public Participation and Innovations in Community Governance. Ashgate, Aldershot, 2002.
Smith-Tolken, A.R. Auditing and Managing Community Service in a Higher Education Institution. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, Volume 9, Number 1, p.115-130. (2004)

Vestiging van:

  • 'n Teoretiese raamwerk vir Diensleer,
  • Motivering/ondersteuning van fakulteite,
  • Fasilitering en inter-disiplinêre samewerking,
  • Ondersteuning met ontwikkeling van modules,
  • Identifisering van bestaande/potensiële diensleerplekke,
  • Skakeling met Afdeling Akademiese Beplanning en Gehalteversekering