Bronne

Die kantoor vir diensleer beskik oor 'n aantal hardekopie en elektroniese bronne wat akademiese personeellede kan gebruik vir kennisverbreding en navorsing oor diensleer.

Boeke

Die boeke is beskikbaar by die Afdeling Gemeenskapsinteraksie.

Elektroniese bronne

Die Universiteit van die Vrystaat (UFS) het 'n groot reeks bronne en diensleer artikels beskikbaar op hulle webblad:

http://www.ufs.ac.za/faculties/content.php?id=5571&FCode=12&DCode=405

Chesp Biblioteek

http://www.chesp.org.za/chesp_programmes/research_main.html

Verdere elektroniese bronne sal kortliks beskikbaar wees.

Nuttige Webwerwe

www.che.ac.za
www.compact.org
www.chesp.org.za