Nuus
[Argief]

Universiteitsgemeenskap reik uit na slagoffers van Kayamandi-brand

Ons bou volhoubare kennisvennootskappe met die Gemeenskap

Gemeenskapsinteraksie @ Universiteit Stellenbosch bestaan om vennootskappe met die gemeenskap te inisieer en te bestuur, om sodoende samewerking tussen gemeenskappe en die universiteit te fasiliteer en ’n wyse te verskaf waarop beide partye aktief kennis kan ontdek en mekaar, en van mekaar kan leer.

GI Brosjure Kort Program Brosjure Luckhoff Brosjure

 

 

 

TOEKOMSTGE GEBEURTINESSE

Short Program: Service-Learning & Community Engagement Read more and Register

GI Praktykgemeenskap
11 April 2013
TBA

Skoleforum
TBA

5th Internation Service-Learning Symposium 20-22 November 2013 view details

Gemeenskaps-
profiele

Kayamandi

Railton, Swellendam

Gemeenskapsinteraksie Blog